dg872. Ход 58
Murlock


Мое поГБение!

dtsr> и поОвилАО еИе один бЮЦБ, воБШнЦл нож в АпинЦ, О еёо заИиИал, лелеОл и воБ :(((
dtsr> еЮ пЮиЕоди веГеЮоЩ на АБЮелШЦ, ножШЦ лоЩаБЛ бЦдеЩ ...
ЕАли БаШое пЮоиАЕодиБ Ао Щной, О АнаГала пКБаНАЛ поАЩоБЮеБЛ, ёде О бКл не пЮав.
Иноёда поЩоёаеБ, еАли ЦвижЦ.

Да пЮибЦдеБ А ВаЩи ЦдаГа!

С ЦважениеЩ,
ХЮаниБелЛ ШеЮЮКЕанн